Devrim Dumludağ - Foreign Direct Investment in Developing Countries : The Role of Institutions

An abstract of the Dissertation of Devrim Dumludag for the degree of Doctor of Philosophy from the Atatürk Institute for Modern Turkish History to be taken September 2007

Title : Foreign Direct Investment in Developing Countries: The Role of Institutions

The aim of this dissertation is to investigate the relationship among foreign direct investment and institutions in developing countries. In this dissertation I examine the role of macroeconomic variables and institutions as determinants of foreign direct investment flows by applying panel data regressions in developing economies. In addition, I apply a questionnaire survey to the executives of 52 multinational corporations operating in Turkey in order to reveal the impact of institutional variables on foreign direct investment.

Atatürk Ilkeleri ve Inkilap Tarihi Enstitüsü’nde Doktora derecesi için Devrim Dumludag tarafindan Agustos 2007’de teslim edilen tezin kisa özeti

Baslik: Gelismekte Olan Ülkelerde ve Türkiye’de Yabanci Sermaye Yatirimlari : Kurumlarin Rolü

Bu tezin amaci gelismekte olan ülkelerde Yabanci Sermaye Yatirimlarinin belirleyicileri arasinda kurumsal degiskenlerin rolünü incelemektir. Makroekonomik ve kurumsal degiskenlerle Yabanci Sermaye Yatirimlari arasindaki iliskiyi analiz etmek üzere, öncelikle, gelismekte olan ülkelerde panel data analizi uygulanmistir. Daha sonra, Türkiye’de faaliyette bulunan 52 yabanci sermayeli firma yöneticisinden saglanan anket sonuçlari ile kurumsal degiskenlerin Yabanci Sermaye Yatirimlari üzerindekid etkisi ayrintili olarak incelenmistir.

English