Ebru Işıklı - The Role of the Private Employment Agencies in the Making of Employability in Turkey

Abstract: "The Role of the Private Employment Agencies in the Making of Employability in Turkey"

Ebru Işıklı, Doctoral Candidate at the Atatürk Institute for Modern Turkish History at Boğaziçi University, 2016

This dissertation argues that private employment agencies have contributed to the individualization of employment with norms they have created through their practices. Employability is considered to be a panacea for unemployment, and social skills have become central for employment in the context that private employment agencies have appeared.

The cooperation of private employment agencies with institutions, the tools used, and the judgments made regarding employment by the agencies are examined in this scope.

Private employment agencies participate in a rede nition of the unem- ployed and the unemployable that holds employees responsible for their unemployment. A measurement of the behavioral characteristics of job seekers provided by private employment agencies determines who to exclude from the labor market affecting the job seeking strategies of employees. Private employment agencies determine the position of a candidate in the labor market, contribute to the management of employment as an individual matter of workers, and create norms for employee character formation.

The dissertation aims to contribute to critical management studies in Turkey.

 

Özet: “Özel İstihdam Bürolarının İstihdam Edilebilirlik Yaklaşımının Kurulmasındaki Rolü"

Ebru Işıklı, Doktora Adayı, 2016
Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

Bu tez özel istihdam bürolarının istihdamın bireyselleştirilmesine ürettiği normlarla katkıda bulunduğunu savunur. Özel istihdam bürolarının ortaya çıktığı zaman aynı zamanda "istihdam edilebilirlik" yaklaşımının işsizliğe çare olarak sunulduğu ve iş hayatında sosyal becerilerin önem kazandığı bir dönemdir.

Bu kapsamda özel istihdam bürolarının kurumlarla gerçekleştirdiği işbirlikleri, kullandığı araçlar ve işe alım kararlarını verme biçimleri incelenmiştir.

Özel istihdam büroları işsizleri kendi işsizliğinden sorumlu kılacak şekilde "işsiz" ve "istihdam edilemez" tanımlarının tekrar kurulmasına katkıda bulunur. İş arayanların davranış karakteristiğini ölçme hizmeti veren özel istihdam kurumları kimin işe alınmayacağını belirler ve iş arayanların iş arama stratejilerini etkiler. Özel istihdam büroları adayların emek pazarındaki pozisyonunu belirler, işsizliğin çalışanların sorumluluğu olarak yönetilmesine katkıda bulunur ve çalışan karakterinin oluşumu için normlar üretir.

Bu tez Türkiye'deki eleştirel yönetim çalışmalarına katkıda bulunmayı amaçlar.

 

English