Erol Köroğlu - From Propaganda To National Identity Construction: Turkish Literature And The First World War, 1914-1918

From Propaganda to National Identity Construction: Turkish Literature and the First World War, 1914-1918

This dissertation is about the reflection of the 1914-1918 First World War on Turkish literature of the same period. In the warring developed countries of Europe widespread efforts were directed towards the generation of propaganda that would support the war in accordance with governmental policies. However, in the underdeveloped and multi-ethnic Ottoman Empire, which had not yet transformed into a nation-state, its Ottoman-Turkish intelligentsia could not produce propaganda sufficient to support the battlefronts and the home front. As the war unfolded, Turkish writers abandoned their initial attempts at propaganda and turned instead to the formation of a national culture, which was necessary for the existence of such a mechanism in the long-term. Thus, the Ottoman-Turkish intelligentsia, who could not support the war effort, used the conditions created by the war to eliminate the deficiencies in national culture.

The dissertation consists mainly of interpretations of literary texts written by the representative writers of the period. These interpretations follow a cultural historiographical methodology based on contextualisation and give precedence to an analysis of the complex interaction between literary texts and the historical context. The failure to generate wartime propaganda and the efforts to construct a culture-based national identity are described by focusing on their reasons and outcomes within the historical context of 1908-1918, with the addition of an interpretation of literary texts with reference to this context. This work discusses the subjects of First World War propaganda, Turkish nationalism and national identity construction. It is an interdisciplinary effort, as it looks for evidence of an effective interaction between cultural and literary history.

Propagandadan Milli Kimlik İnşasına: Türk Edebiyatı ve Birinci Dünya Savaşı, 1914-1918

Bu doktora tezi, 1914-1918 yillari arasinda meydana gelen Birinci Dünya Savasi'nin ayni dönemdeki Türk edebiyatina yansimasi üzerinedir. Dünya tarihinin bu ilk topyekûn savasi, toplumsal alanin hemen her kesiminin savasa göre düzenlenmesine yol açmis; bu dogrultuda, özellikle gelismis Avrupa ülkelerindeki kültürel sektörler, savas çabasini desteklemek amaciyla ve hükümetlerinin yönlendirmeleri dogrultusunda propagandaya yönelik üretimde bulunmuslardir. Ne var ki, azgelismis ve çok-etnili bir yapiya sahip olan Osmanli Imparatorlugu, henüz ulus-devlet olusumunu tamamlayamamis oldugundan, bir milli akim yelpazesi içinde çesitli biçimlerde konumlanan Osmanli-Türk entelijansiyasi, cephe ve cephe gerisini desteklemeye yeterli bir propaganda etkinligi ortaya koyamamistir. Bu yönde bazi yetersiz denemelerde bulunulmussa da, Türk milli entelijansiyasinin, savasin ilerleyen dönemlerinde propaganda üretimini bir yana birakip, zaten böyle bir mekanizmanin saglikli isleyebilmesi için de gereksinim duyulan, uzun vadeli milli kültür olusumu için harekete geçtigi görülmüstür. Sonuçta, üretimleriyle savasa destek veremeyen entelijansiya, bunun yerine savasin yol açtigi kosullardan da yararlanarak milli kültür alanindaki eksiklikleri gidermeye yönelmislerdir.

Bu tez, temelde dönemin önde gelen yazarlarinca üretilen edebi metinlerin yorumlanmasi araciligiyla gelistirilmektedir. Bu yorum, baglamsallastirmaya dayali bir kültürel tarih metodolojisine dayanmakta, edebi metinler ile tarihsel baglam arasindaki karmasik etkilesimi çözümlemeye öncelik verilmektedir. Bu dogrultuda, öncelikle Osmanli-Türk kültürel alaninda savas dönemi propagandasinin üretilemeyisi ve bunun yerine kültür temelli bir milli kimlik insasina yönelinmesi, neden ve sonuçlara odaklanan, 1908-1918 arasi tarih baglaminda anlatilmakta, daha sonra edebi metinler bu baglamla iliskilendirilerek yorumlanmaktadir. Birinci Dünya Savasi propagandasi, Türk milliyetçiligi ve milli kimlik insasi konularina agirlik veren bu çalisma, kültür ve edebiyat tarihi alanlari arasinda verimli bir etkilesimin olanaklarini arastiran disiplinlerarasi bir arayisin ürünü olarak belirmektedir.

English