Falma Fshazi - Morality, Loyalty and Citizenship: the Organization of Youth in Interwar Albania

An Abstract of the Dissertation of Falma Fshazi, for the degree of Doctor of Philosophy from the Atatürk Institute for Modern Turkish History at Bogaziçi University to be taken June 2014

Morality, Loyalty and Citizenship: the Organization of Youth in Interwar Albania

This study explores the interwar Albanian state youth organizations, the National Entity “The Albanian Youth” and the Federation of Artistic and Sports Associations “The Albanian Brotherhood.” They constitute the first examples of the Ministry of Culture, Youth and Sports that we find in present day Albania. These institutions, which related youth, education, sports and culture to a patriotic platform that deeply affected the political culture in the country, become for the first time the subject of a particular socio-historical research. This study proposes that these institutions advanced a project of citizenship for Albanian society. This project consists in the organization of national society through the youth and by projecting onto the city youth the good citizenship. Approaching national citizenship as being political this study suggests that the city emerges at the same time as a space of subversion of and compliance to power.

This works stands in the intersection of education, citizenship, and youth studies and it is based on the examination of many original documents that were not explored previously. Youth represents its key concept and term. The other dimensions, loyalty and morality, emerged as key elements in understanding diverse aspects of the good citizenship. The idea that intellectual elites could shape society according to what they regarded as “developed,” “western,” and “civilized,” patterned the state’s and regime’s logics of creating the good citizen. Nevertheless, this study shows that the values the state youth organizations promoted and the practices they advanced cannot be simply regarded as state or elite projects. On the contrary, they were the product of the interaction of multiple actors and dynamics that founded and shaped the state itself.

 

Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde Doktora derecesi için Falma Fshazi tarafından Haziran 2014'de teslim edilen tezin özeti

Bu çalışma, “Arnavut Gençliği” Ulusal Kurumu ve “Arnavut Kardeşliği” Sanat ve Spor Denekleri Federasyonu, olarak bilinen iki savaş arası Arnavutluk devlet gençlik kurumlarını incelemektedir. Söz konusu kurumlar günümüz Arnavutluk’unda bulunan Gençlik, Spor ve Kültür Bakanlığının ilk örneklerini oluşturmaktadır. Gençlik, eğitim, spor ve kültürü milliyetçi bir platforma oturtan ve ülkenin siyasi külturünde uzun vadeli etkileri olan bu iki kurum, ilk olarak bu çalışmayla ayrı bir sosyal-tarih arastırmasının konusu oluyorlar. Çalışma bu iki kurumun bir vatandaşlık projesi uygulamaya koyduklarını idda etmektedir. Bu proje ideal vatandası şehir gençligi üzerine kurarak, gençlik aracılığıyla bir ulusal toplum organizasyonu yapmakla ilgilidir. Ulusal vatandaşlığa politik olmak yaklaşımından bakan bu çalısmada şehir, iktidara bir direniş alanı olduğu kadar, bir riaayet ve işbirliği ortamı olarak da ortaya çıkmaktadır.

Daha önce incelenmemiş önemli sayıda orijinal belgeye dayanan bu çalışma, eğitim, vatandaşlık ve gençlik araştırmalarının yol kesişiminde konumlanmıştır. Gençlik çalışmanın kilit kavramını teşkil etmektedir. Bağlılık ve ahlak gibi diğer öğeler ise ideal vatandaşlığı anlayabilme yolunda temel kavramalar olarak araştırma ilerledikçe ortaya çıkmıştır. Entelektüel elitlerin öne sürdüğü “gelişmiş,” “batılı,” “medeni,” değerlendirmelerine göre toplumu sekillendirebilecekleri düsüncesi ise devletin ve rejimin ideal vatandaş oluşturma fikirlerini önemli ölçude etkilemişti. Ancak devlet gençlik organizasyonlarının desteklediği değerler ve ileri sürdüğü pratikler sadece bir devlet veya elit projesi şeklinde değerlendirilemez. Aksine, bunlar devleti şekillendiren ve onu yapan birçok aktör ve dinamkilerin etkileşim sürecinin ürünleriydiler.

English