Gül Özateşler - The Forced Dislocation of Gypsy People from the Town of Bayramiş, Çanakkale in 1970

An abstract of the Dissertation of Gül Özateşler, for the degree of Doctor of Philosophy from the Atatürk Institute for Modern Turkish History at Boğaziçi University to be taken 2011

The Forced Dislocation of Gypsy People From the Town of Bayramiç, Çanakkale in 1970

This oral project draws upon Gypsies’ and non-Gypsies’ narratives of forced dislocation from the town of Bayramic in 1970 with a focus on the recruitment of categories of Gypsyness and Turkishness. It reveals different perspectives and memory constructions along with the positions taken in the attacks and the socioeconomic structure. It displays how and why the social categories functioned by underlining the flexibility of the category of Gypsyness and Turkishness in the town’s context. It discloses how ethnic and other identities represented in cultural spheres can be employed to conceal socio-economic and political inequalities. Thus, the general constitutions of the aforementioned categories in relation to citizenship, nationalism, class and ethnicity in Turkey with an urge for a critical thinking on the logic of national historiography through a particular case and its reflections on ordinary people’s lives are presented. Our particular case will also exemplify how different categories work in relation to national identity, discourse and practices. How nationalism takes different forms and identifications, how and/or when Turkishness is realized and practiced differently, how Gypsyness is constructed in relation to dominant perceptions especially on Turkishness are among the issues of this research. 

 

Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde Doktora derecesi için Gül Özateşler tarafından 2011'de teslim edilen tezin özeti

1970’te Çingenelerin Çanakkale-Bayramiç Kasabasından Zorla Çıkarılışı

Bu sözlü tarih projesi, Çingene olan ve olmayan kasabalıların 1970 yılında Çingenelerin Çanakkale’nin Bayramiç kasabasından zorla çıkarılışı üzerinden Çingenelik ve Türklük kategorilerine bağlantılı olarak kurdukları anlatılarına dayanmaktadır. Bu şekilde, sosyoekonomik yapı ve saldırılarda alınan pozisyonlarla beraber farklı perspektifleri ve bellek yapılandırmalarını açığa çıkarmaktadır. Bu çalışma, kasabanın kendi bağlamında Türklük ve Çingenelik kategorilerinin esnekliğine odaklanarak toplumsal kategorilerin nasıl ve neden işlerlik kazandığını göstermeyi hedeflemektedir. Bu tez, kültürel alanda sunulan etnik ve diğer kategorilerin sosyoekonomik ve politik eşitsizlikleri örtmek için nasıl kullanılabilindiğini de açığa çıkarmaktadır. Bu yönde, farklı toplulukların anlatılarıyla bahsi geçen kategorilerin genel yapılandırılmaları arasındaki bağlantıları Türkiye’deki milliyetçilik, vatandaşlık, sınıf ve etnisite ile ilişkili olarak sunacağım. Milliyetçiliğin nasıl farklı biçimler ve özdeşimler edindiği, Türklüğün nasıl ve/veya ne zaman farklı şekilde anlaşılıp farklı şekilde pratik edildiği, Çingeneliğin özellikle Türklük üzerine olan baskın algılamalara bağlantılı olarak nasıl kurulduğu bu çalışmanın meseleleri dahilindedir.

English