Kadir Temiz - The Rise of China and the Middle East: Chinese foreign policy towards Iran, Israel and Turkey (2001-2011)

 

Bu tez Çin'in uzak bölge dış politikalarını Ortadoğu'da Arap olmayan ülkelerle ilişkilerine odaklanarak, Çin'in yükselişi tartışmaları çerçevesinde incelemektedir. Tez'in araştırma sorusu Çin'in yükselişinin, 2001-2011 yılları arasında, Ortadoğu'da Arap olmayan ülkelere yönelik Çin dış politikasını nasıl etkilediğidir. Tez araştırma sorusuna İran nükleer krizi, Filistin-İsrail çatışması ve Kıbrıs sorunu gibi Ortadoğu'daki uluslararası krizleri inceleyerek cevap aramıştır. Her üç uluslararası krizde olayların tarihsel seyri, Çin'in ilgili ülke ile geliştirdiği ilişkiler ve ilgili olaylardaki siyasi ve diplomatik pozisyonu incelenmiştir.
 
This dissertation examines China's cross-regional foreign policies – with a specific focus on non-Arab countries in the Middle East – within the framework of debates on China's rise in the period from 2001 and 2011. The research question of the dissertation is how the rise of China has influenced China's foreign policy towards non-Arab countries in the Middle East over the same period. The dissertation answers the research question by analyzing inter-national crises in the Middle East such as Iran's nuclear crisis, the Pales-tinian-Israeli conflict, and the Cyprus question. The historical back-ground of these crises, bilateral relations between China and the respective countries, and China's political and diplomatic position to-wards the crises are analyzed for each case study.

 

English