Osman Savaşkan - State Rescaling and the Dynamics of Government-Business Relations in Two Turkish Cities

An Abstract of the Dissertation of Osman Savaşkan, for the degree of Doctor of Philosophy from the Atatürk Institute for Modern Turkish History at Boğaziçi University to be taken September 2014

State Rescaling and the Dynamics of Government-Business Relations in Two Turkish Cities

In recent years, many countries have witnessed a state rescaling process through the reconfiguration of power relations between the central and local governments. This reconfiguration under the neoliberal globalization also has reshaped government- business relations. This dissertation examines the emergence of the local government as a new element in government-business relations, which remains an under-researched subject in the literature. It draws on the extensive analyses of legislative and administrative changes, tender statistics, media reports, and the result of field research in two important Turkish cities, namely İstanbul and Konya. Comparing İstanbul with a middle-sized city like Konya aims to attain a better understanding of the impact of “scale-related difference” on government-business relations. The comparison of these cities also gives opportunity to examine how political cleavages and tensions within the power block at the local level shape business interest and growth.

This dissertation shows that tenders of local governments contributed to the emergence and development of a new group of politically privileged business people close to municipal governments. Nevertheless, it argues that the central government still plays at least three significant roles in shaping government-business relations at the local level. First, relations at the local level could only be sustained through heavy political intervention in the tender processes through legislative and administrative changes, which requires the involvement of the central government authorities. In the Turkish context under analysis, “gradual and incremental institutional changes” are found to be important for expanding the scope of political discretion. Second, the central government in Turkey continues to carry out infrastructure projects in urban areas which also provide opportunities for the business growth. Third, it also attempts to shape business coalitions and conflicts at the local level by taking political action in favor of some groups while excluding others.

Overall, this dissertation investigates both the role of the local government and the interface between central and local levels of government in shaping the capital accumulation process.

 

 

Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde Doktora derecesi için Osman Savaşkan tarafından Eylül 2014‟te teslim edilen tezin özeti

Devletlerin Yeniden Ölçeklendirilmesi ve İki Türkiye Kentinde Devlet-İşadamları İlişkilerinin Dinamikleri

Son yıllarda birçok ülke, merkezi ve yerel yönetim arasında değişen güç ilişkileri sonucu devletlerin yeniden ölçeklendirildiğine tanık olmuştur. Bu yeniden yapılandırma süreci, hükümet-işadamı ilişkilerini de etkilemiştir. Bu tez, genel olarak yerel yönetimlerin, özel olarak da büyükşehir belediyelerinin hükümet-işadamı ilişkilerine olan etkisini İstanbul ve Konya büyükşehir belediyeleri örneklerinden yola çıkarak karşılaştırmalı bir şekilde ele alacaktır. Çalışma, temel olarak yasal dönüşümlere, ihale istatistiklerine ve iki kentte belediye bürokratları ve müteahhitlerle derinlemesine mülakatlara dayanmaktadır. Küresel kent İstanbul’un Konya gibi orta büyüklükteki bir kent ile karşılaştırılması, ölçek farkının işadamlarını içerme ve dışlama mekanizmalarına olan etkisini ortaya koyacaktır. Bu iki kentin karşılaştırılması aynı zamanda yerel düzeyde çeşitli aktörler arasındaki işbirliklerinin ve çatışmalarının, iş dünyasının çıkarlarını şekillendirmedeki rolü hakkında da önemli ipuçları sağlayacaktır.

Bu çalışma, yerel yönetimlerin, kendileriyle çeşitli ağlar üzerinden ilişkilenen, siyaseten ayrıcalıklı yeni bir işadamı topluluğunun oluşmasına katkıda bulunulduğunu iddia etmektedir. Fakat merkezi hükümet, yerel düzeyde hükümet-işadamı ilişkilerini en azından üç farklı mekanizmayla etkilemeye devam etmektedir. İlk olarak, yerel düzeydeki ilişki ağları, merkezi hükümetin başta Kamu İhale Kanunu olmak üzere kamu ihaleleriyle ilgili yasaların siyasi keyfiyeti artıracak şekilde değiştirilmesiyle mümkün olmuştur. Türkiye bağlamında, “tedrici fakat dönüştürücü” kurumsal değişiklikler, yasaların değiştirilmesi için önemli bir strateji haline gelmiştir. İkinci olarak, merkezi hükümet, yerel düzeyde hala mega altyapı projelerini yürütmekte, bu da merkezi hükümetle olan ilişkilerin, iş dünyası için önemini korumasına neden olmuştur. Son olarak da, merkezi hükümet, yerel düzeydeki iş dünyası içindeki koalisyonlara ve çatışmalara bazı grupların lehine olmak üzere müdahil olarak, yerel siyasi dinamikleri şekillendirmeye çalışmaktadır. Bu müdahale biçimleri, ölçke farklılaşması nedeniyle kentler düzeyinde farklılaşabilmektedir.

Sonuç olarak, bu tez, gerek merkezi hükümetin gerekse yerel düzeydeki koalisyonların ve çatışmaların sermaye birikim sürecine olan etkisini ortaya çıkarmaya çalışacaktır. 

 

English