Prof. Dr. Zafer Toprak'ın vefatı

Enstitümüz emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Zafer Toprak’ı kaybettik.

Atatürk Enstitüsü olarak tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

 

ÖZGEÇMİŞ - Prof. Dr. Zafer Toprak (Emeritüs)

 

Tarihçi, yazar ve akademisyen.

 

1946 yılında İstanbul'da doğan Zafer Toprak, Türk tarihçileri arasında önde gelen bir isimdi. Yazar ve akademisyen olan Zafer Toprak, Saint Joseph Fransız Lisesi'ni bitirdi ve 1969'da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 1972'de Londra Üniversitesi'nde (LSE) öğrenim gördü, doktorasını İstanbul Üniversitesi’nden aldı. Akademik çalışmaları, 19. ve 20. yüzyıl Türk tarihi üzerineydi. 20'den fazla kitabı ve 250'den fazla makalesi bulunan Zafer Toprak'ın eserlerinin bir kısmı İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca olarak da yayınlandı.

 

1977'de Boğaziçi Üniversitesi Beşeri Bilimler Bölümü'ne katıldı. Minnesota ve Paris üniversitelerinde konuk öğretim üyesi olarak bulundu. Uzun yıllar St. Olaf Üniversitesi’nin Orta Doğu programı İstanbul direktörlüğünü yürüttü ve bu hizmetinden dolayı kendisine fahri doktora verildi. 1992-2013 yılları arası Boğaziçi Üniversitesi’nin doktora programlarının yer aldığı Atatürk Enstitüsü’nün başında bulundu. Halen Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurulu Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu üyesidir. Aynı zamanda Bilim Akademisi aslî üyesidir.

 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Sümerbank, Akbank, Yapı Kredi Bankası, Milli Reasürans, Anadolu Sigorta ve Borusan gibi kuruluşlar için kurumsal tarih kitaplarını hazırladı. Toplum ve Bilim dergisi ve Yurt Yayınları'nın kurucuları arasında yer aldı. 11 ciltlik Yurt Ansiklopedisi'nin ve 8 ciltlik Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi’nin genel koordinatörlüklerini üstlendi. Tarih ve Toplum ve Toplumsal Tarih, İstanbul Dergisi gibi yayınlar ile Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi ve Yurt Yayınları yayın kurullarında görev aldı. Tarih Vakfı’ın kurucularındandır. Avrupa Bilim Vakfı projelerinde yöneticilik yaptı ve birçok uluslararası sempozyum düzenledi. Lozan Antlaşması'nın 90. yıldönümü nedeniyle hazırladığı "Lozan'dan Cumhuriyet'e İsmet İnönü" sergisi Türkiye'nin değişik kentlerini dolaştı. Son sergisi "Entelektüel Tarihimizde Kırılma Noktası: Nâzım Hikmet'in Açlık Grevi" Boğaziçi Üniversitesi'nde açıldı. Boğaziçi Üniversitesi Prof. Dr. Aptullah Kuran Üstün Hizmet Ödülü'nü, İttihat-Terakki ve Cihan Harbi adlı kitabıyla Osmanlı Bankası-Garanti Bankası Bankacılık ve Finans Tarihi Ödülü'nü, Darwin’den Dersim’e Cumhuriyet ve Antropoloji adlı eseriyle de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi Ödülü’nü kazandı.

 

 

Bazı Eserleri şunlardır:

 

(Eserlerinin pek çoğu https://independent.academia.edu/ZAFERTOPRAK2 adresinde mevcuttur)

 

1908-1918 Yılları Arasında Türk Milli Ekonomisi, Ankara, 1982;

 

Türkiye'de Tarımsal Yapılar 1923-2000, Ankara, 1988;

 

Sümerbank: Kurumsal Bir Tarih, İstanbul, 1990;

 

Ulusal Ekonomi - Ulusal Burjuvazi, İstanbul, 1995;

 

İttihat ve Terakki ve Devletçilik, İstanbul, 1995;

 

İmparatorluk Borçlarından Global Arzlara - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın Yükselişi, İstanbul, 1995;

 

Geçmiş için Bir Gelecek - Akbank'ın Kurumsal Tarihi, İstanbul, 1998;

 

İttihad - Terakki ve Cihan Harbi, İstanbul, 2003;

 

Türkiye'de Milli İktisat (Eserin 30. yılında yeniden özel baskı ile), İstanbul, 2012;

 

Darwin'den Dersim'e Cumhuriyet ve Antropoloji, İstanbul, 2012;

 

Türkiye'de Popülizm 1908 - 1923, İstanbul, 2013;

 

Cumhuriyet'in Başarı Öyküsü Asım Kocabıyık, İstanbul, 1924-2012, 2014;

 

Türkiye'de Kadın Özgürlüğü ve Feminizm (1908-1935), İstanbul, 2015;

 

Türkiye'de İşçi Sınıfı 1908-1946 (Tuba Akekmekçi ile), İstanbul, 2016