Zafer Toprak

Zafer Toprak,
Professor

Former director of Atatürk Institute for Modern Turkish History 
Former chair of the History Department - Boğaziçi University, 
Former vice-Chairman of the Economic and Social History Foundation of Turkey

 

The Atatürk Institute for Modern Turkish History
Bogaziçi University
34342 Bebek-Istanbul / Turkey

E-mail: 
toprakz@boun.edu.tr

Phone: 
+90-212-359 67 64

Fax: 
+90-212-265 80 03 (Atatürk Institute)

EDUCATION

Ph.D., 1981 in Economics, Faculty of Economics, İstanbul University,
M.A., 1971 in Area Studies (Economic History),SOAS-LSE, University of London
B.A., 1969 in International Relations, Faculty of Political Science, Ankara University

PUBLICATIONS

Books:

Darwin’den Dersime Cumhuriyet ve Antropoloji, İstanbul: Dogan Yayinlari, 2012.

Ulusaldan Küresele Millî Reasürans T.A.Ş. ve Türkiye’de Reasüransın Evrimi, Milli Reasürans Yayını, 250s.,İstanbul, 2009.

Bir Muhalif Kimlik Tevfik Fikret, İstanbul; Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2007.

Cumhuriyet’in İlk Bankası’nın Müzesi, İstanbul; Türkiye İş Bankası Yayını, 2007 (Müze kataloğu)

Prof. Dr. Zafer Toprak (eds.), Uluslararası Atatürk ve Çağdaş Toplum Sempozyumu, 
İstanbul, İş Bankası Kültür Yayınları, 2003

Zafer Toprak, İttihat - Terakki ve Cihan Harbi - Savaş Ekonomisi ve Türkiye'de Devletçilik, İstanbul, Homer Kitabevi, 2003

Zafer Toprak (with Enis Batur), Demir Yol - Tren Çağı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2003

Zafer Toprak, Bir Geleceğin Geçmisi - 1948'den 1998'e Akbank Tarihi, Istanbul; Akbank, 1998.

Zafer Toprak, Bir Yurttas Yaratmak - Muâsir bir medeniyet için seferberlik bilgileri, Istanbul; Yapi Kredi Kültür Sanat, 1998.

Zafer Toprak - Bülent Tanör - Halil Berktay, "Inkilap Tarihi" Dersleri Nasil Okutulmali, Istanbul; Sarmal Yayinevi, 1997.

Zafer Toprak, From Imperial Debt to Global Offerings: The Rise of the Istanbul Stock Exchange, IMKB, IBS Research and Consultancy, Istanbul, 1995. Iki baski.

Zafer Toprak, De la Dette imperiale a l'offre globale / La Montee en puissance de la Bourse d'Istanbul, IMKB; IBS Research and Consultancy, Istanbul, 1995.

Zafer Toprak, Osuman teikokusai kara kokusaishihonhijo e - Isatanburu shoken tarihikijo no hatten, IMKB; IBS Research and Consultancy, 1995. (Japonca)

Zafer Toprak, Türkiye'de Ekonomi ve Toplum (1908-1950) Milli Burjuvazi, Milli Iktisat - Milli Burjuvazi, Istanbul; Tarih Vakfi Yurt Yayinlari, 1995.

Zafer Toprak, Türkiye'de Ekonomi ve Toplum (1908-1950) Ittihat-Terakki ve Devletçilik, Istanbul; Tarih Vakfi Yurt Yayinlari, 1995.

Zafer Toprak, Sümerbank Holding A.S., Istanbul; Creative Yayincilik, 1991 (Ingilizce) 179 s.

Zafer Toprak, Sümerbank Holding A.S., Istanbul; Creative Yayincilik, 1990. (Türkçe) 188 s.

Zafer Toprak, 1908 Seçimleri ve `Meb'usan Hatiralari', Istanbul; Tarih ve Toplum Kitapligi, 1988.

Zafer Toprak ve Sevket Pamuk (eds.), Türkiye'de Tarimsal Yapilar (1923-2000), Ankara; Yurt Yayinlari, 1988.

Zafer Toprak, Sanayilesmede Tarihsel Perspektif: Ulusal Cam Sanayi ve Teknoloji Transferi, 1985. (Çogaltilmis)

Zafer Toprak, Türkiye'de Milli Iktisat (1908-1918), Arkara; Yurt Yayinlari, 1982.


Articles:

“Sunuş,” içinde: Fabio Grassi, Atatürk, çeviren: Eren Cendey, İstanbul; Turkuvaz Kitap, 2009, s. 9-12.

“Cumhuriyet Türkiyesi’nin Fay Hatları: Toplumsal ve Kültürel Yapıda Kırılmalar 1923-2008,” Kuruluşunun 85. Yılında Cumhuriyet’in Projeleri Sempozyumu – Siyaset-Hukuk-Toplum-Ekonomi – 23 Ekim 2008, İstanbul; Mamara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayını, 2009, s. 88-95.

“II. Meşrutiyet Döneminde Uluslararası İlişkiler, Milliyetçilik ve Emperyalizm,” 2008’den 1908’e Bakmak, Mutlu Dursun & Tutku Vardağlı (derleyenler), İstanbul; Tarem Yayınları, 2009, s. 73-78.

“Adam Smith’ten Maynard Keynes’e Türkiye’de İktisadi Düşünce,” Aydınlanma ve Ekonomi, içinde, Yayına hazırlayan: Taner Berksoy, İstanbul; Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi Yayını, 2009, s. 28-32.

“Balkan Yenilgisi, Kimlik Sorunu ve Averof Zırhlası,” içinde Osmanlı Donanmasının Seyir Defteri – Gemiler, Efsaneler, Denizciler, İstanbul; Pera Müzesi Yayını, 2009, s. 77-87.

“Balkan Defeat, Question of Identity and Battleship Averoff,” in Ekrem Işın (ed.)The Logbook of the Ottoman Navy – Ships, Legends, Sailors, İstanbul; Pera Museum Publication, 2009, s. 77-87.

“Erken Dönem Türk-Sovyet ilişkileri ve Semyon İvanoviç Aralov,” Bir Soveyet Diplomatının Türkiye Anıları 1922-1923, Semyon İvananoviç Aralov, çeviren: Hasan Âli Ediz, içinde, İstanbul; Türkiye İş Bankası Kültür Yayını, 2008, s. xiii-xix.

“The Financial Structure of the Stock Exchange in the Late Ottoman Empire,” in Philip L. Cottrell (ed.), East Meets West – Banking, Commerce and Investment in the Ottoman Empire, Burlington; Ashgate Publishing Company, 2008, p. 143-159.

“II. Meşrutiyet Döneminde Uluslararası İlişkiler, Milliyetçilik ve Emperyalizm,” 2008’den 1908’e Bakmak, Mutlu Dursun & Tutku Vardağlı (derleyenler), İstanbul; Tarem Yayınları, 2009, s. 73-78

“Küreselleşme, Küresizleşme ve Doğu Akdeniz Liman Kentleri: Selanik, İzmir, İskenderiye, I. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Sempozyumu, 15-16 Eylül 2008 İzmir, içinde, İzmir; İzmir Ticaret Odası, 2009, s. 138-140

“The Financial Structure of the Stock Exchange in the Late Ottoman Empire,” in Philip L. Cottrell (ed.), East Meets West – Banking, Commerce and Investment in the Ottoman Empire, Burlington; Ashgate Publishing Company, 2008, p. 143-159.

“Erken Dönem Türk-Sovyet İlişkileri ve S. İ. Aralof,” içinde: Semyon İvanoviç Aralov, Bir sovyet Diplomatının Türkiye Anıları; ççev: Hasan Âli Ediz, İstanbul; Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2008, s. xııı-xıx.

“ ‘Reel’den ‘İmajiner’e Güvenlik Meselesi – Osmanlı Kolluk Kuvvetleri ve Marjinaller,” Toplumsal Tarih, sayı 175, Temmuz 2008 s. 54-62.

“Zafer Toprak’la Röportaj,” içinde: İstanbul Ünivesitesi Siyasal Bilfiler Fakültesi Dergisi, sayı 38, Mart 2008, s. 43-58.

“Osmanlı’nın Son Döneminde İstanbul Sokaklarında Marjinaller: Hırsızlar, Dolandırıcılar, Yankesiciler,” içinde: İstanbul Ünivesitesi Siyasal Bilfiler Fakültesi Dergisi, sayı 38, Mart 2008, s. 275-279.

“Edebiyat ve Siyasal Duruş: Tevfik Fikret Ayıracı,” içinde Bengisu Rona & Zafer Toprak (hazırlayanlar), Bir Muhalif Kimlik Tevfik Fikret, İstanbul; Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2007, s. 1-24.

“Bir Finansal Tarih Klasiği: Hasan Ferid’in Nakid ve İtibâr-ı Malî’si,” içinde Hasan Ferid, Osmanlı’da Para ve Finansal Kredi, cilt 1 – Meskûkat (hazırlayan: Mehmet Hakan Sağlam), İstanbul; Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 2008, s. xıv-xvı.

“Üçüncü Cumhuriyet Fransası, ‘Aydınlanma’ ve Osmanlı’da Tarihyazıcılığı,” içinde: Binnaz Toprak (yayıma hazırlayan), Aydınlanma Sempozyumu, İstanbul; Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, 2007, s. 79-87.

“Bir Çağa Damgasını Vuran Savaş: Çanakkale Harbi” içinde, Haluk Oral, Arıburnu 1915 – Çanakkale Savaşı’ndan Belgesel Öyküler, İstanbul; Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2007, s. xı-xxxv.

“A War that Lef its Mark on an Era: The Gallipoli Campaign,” in Haluk Oral, Gallipoli 1915 – Through Turkish Eyes, translated by Amy Spangler, İstanbul; Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2007, s. xı-xxxv.

Zafer Toprak, "Cumhuriyet, Demiryolu ve Laiklik: Bir "Modernite" Metaforu," Toplumsal Tarih, 168, Aralık 2007.

Zafer Toprak, “Ermeni Sorunu’nda Dünü İnşa Etmek ya da ‘Mukatele’nin İcadı,” Toplumsal Tarih, 147, Mart 2006.

Zafer Toprak, “Bir Hayal Ürünü: ‘İttihatçıların Türkleştirme Politikası,’” Toplumsal Tarih, 146, Şubat 2006.

Zafer Toprak, "11 Nisan Inkilabi ve 10 Temmuz iyd-millisi "Irtica" dan "Inkilab"a", Toplumsal Tarih, sayý 124, Nisan 2004

Zafer Toprak, "Türkiye'de Muhalefetin Dogusu-II. Dünya Savasi ve Tek Partinin Sonu", Toplumsal Tarih, sayý 121, Ocak 2004

Zafer Toprak, "Demokrat Parti, Lozan ve Robert Kolej", Toplumsal Tarih, sayý 120, Aralýk 2003

Zafer Toprak, "Erzurum Yöresinde Besicilik ve Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Besiciliği Geliştirme Projesi", 23 Temmuz Erzurum Kongresi ve Kurtuluþtan Günümüze Erzurum 1. Uluslararsý Sempozyumu (23-25 Temmuz 20002), Atatürk Araþtýrma Merkezi, Ankara, 2003

Zafer Toprak, "Cumhuriyet'in Kilit Taþý: Harf Devrimi", Toplumsal Tarih, sayý 118, Ekim 2003

Zafer Toprak,"80. yildönümünde Lozan Baris Antlasmasi",Toplumsal Tarih, sayý 115, Temmuz 2003

Zafer Toprak, "Osmanlý Donanmasý, Averof Zýrhlýsý ve Ulusal Kimlik", Toplumsal Tarih, sayý 113, Mayýs 2003

Zafer Toprak, "Çanakkale’de Kara, Deniz ve Hava Gücü Koordinasyonu", Toplumsal Tarih, sayi 111, Mart 2003

Zafer Toprak, "Savaslarin En Yogunu Çanakkale Harbi 1915", Toplumsal Tarih, sayi 111, Mart 2003

Zafer Toprak, "Genç Kýz ve Kadýn Intiharlari II - Cumhuriyet erkeginin Kadin Imgesi," Toplumsal Tarih, sayi 99, Mart 2002, s. 15-19.

Zafer Toprak, "19. ve 20. Yüzyillarda Kültür Tarihimizin Müzecilige Yansitilmasi," içinde Kent, Toplum, Müze - Deneyimler-Katkilar, editör: Burçak Madran, Istanbul; Tarih Vakfi Yayini, 2001, s. 176-181.

Zafer Toprak, "Osmanli'da Toplumbilimin Dogusu," Cumhuriyet'ten Devreden Düsünce Mirasi - Tanzimat ve Mesrutiyet'in Birikimi, Istanbul; Iletisim Yayinlari, 2001, s. 310-327.

Zafer Toprak, "National Economy and Ethnic Relations in Modern Turkey," State Formation and Ethnic Relations in the Middle East, Usuki Akira (ed.), Osaka; The Japan Center for area Studies, 2001, s. 187-196.

Zafer Toprak, "Dr. Cemal Zeki'nin 'Delismen, Çilgin Kizlar'i - Cumhuriyette Genç Kiz ve Kadin Intiharlari," Toplumsal Tarih, sayi 87, Mart 2001, s. 25-29.

Zafer Toprak, "La Convenzione di Losanna: antecedenti storici e attuazione," Quaderni di Clio - Istituto Regionale per la Cultura Istriana, Marina Cattaruzza, Marco Dogo, Raoul Pupo (eds.), Napoli; Edizioni Scientifiche Italiane, 2000, 55-64.

Zafer Toprak, "Osmanli Devleti'nde Sayisallasma ya da Çagdas Istatistigin Dogusu," Osmanli Devleti'nde Bilgi ve Istatistik, Ankara; Basbakanlik Devlet Istatistik Enstitüsü, 2000, s. 95-112.

Zafer Toprak, "Nâzim Hikmet'in Açlik Grevi - Mayis 1950," Toplumsal Tarih, sayi 77, Mayis 2000, s. 9-17.

Zafer Toprak, "Amerika'nin ülke disinda ilk koleji: Robert Kolej," Tambak, sayi 31, Nisan 2000, s. 18-25.

Zafer Toprak, "Osmanli'nin Dört Jeanne d'Arc'i -'Karilarin Sahibkirani Jan Dark' " Toplumsal Tarih, sayi 75, Mart 2000, s. 4-9.

Zafer Toprak, "Muslihiddin Âdil'in Görüsleri: Kadin ve 'Hukuk-i Nisvan'" Toplumsal Tarih, sayi 75, Mart 2000, s. 14-17.

Zafer Toprak, "Social Project in the Second Constitutional Period (Mesrutiyet): Solidarity, Profession and National Economy," in The Great Ottoman, Turkish Civilisation -2- Economy and Society, (editor: Kemal Çiçek), Ankara; Yeni Türkiye, 2000, s. 245-263.

Zafer Toprak, "II. Mesrutiyet'te Toplumsal Proje: Tesanüt, Meslek ve Milli Iktisat," Osmanli, cilt 3 - Iktisat, editör: Güler Eren, Ankara; Yeni Türkiye Yayinlari, 1999, s. 571-586.

Zafer Toprak, "Istanbul'da Mekân ve Sayisal Iliskiler," in Aptullah Kuran Için Yazilar - Essays in Honour of Aptullah Kuran, Çigdem Kafesçioglu & Lucienne Thys-Senocak (eds.) , Istanbul; Yapi Kredi Yayinlari, 1999, s. 453-459.

Zafer Toprak, Seyfettin Gürsel, Ahmet Kuyas, "Açikoturum - 'Yerli Mali Yurdun Mali; Her Türk Bunu Kullanmali'," Cogito, sayi 21, Kis 1999, s. 178-218.

Zafer Toprak, "Jön Türk Devriminin Görsellesmesi - 10 Temmuz Bursa Sergisi -1909," Tombak, sayi 29, Aralik 1999, s. 72-82.

Zafer Toprak, "Osmanli'dan Günümüze Egitim Tarihinden Örnekler - Arnavutköy Amerikan Kiz Koleji," Tombak, sayi 29, Aralik 1999, s. 48-50.

Zafer Toprak, 'Postmodernite, Kültür ve Tarih', Tarih Vakfindan Haberler/ Aylik Bülten, Haziran 1999.

Zafer Toprak, "Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Istanbul'un Yönetimi: Sehremâneti," Tombak, sayi 28, Ekim 1999, s. 32-40.

Zafer Toprak, "Türkiye'de Olimpiyatlara Baslangiç ve 1922 Taksim Mini-Olimpiyati," Tombak, sayi 26, Haziran 1999, s. 102-109.

Zafer Toprak, "Cumhuriyet Arifesi Türkiye'de Izcilik," Tombak, sayi 25, Nisan 1999, s. 71-81.

Zafer Toprak, "II. Mesrutiyet'ten Mütareke yillarina: Türkiye'de Izciligin Ilk Evresi," Tombak, sayi 24, Subat 1999, s. 19-27.

Zafer Toprak, "From Liberalism to Solidarism: The Ottoman EconomicMind in the Age of the Nation State (1820-1920), Studies in Ottoman Social and Economic Life, editörler: Raoul Motika, Christoph Herzog, Michael Ursinus, Heidelberg; Heidelberger Orientverlag, 1999, s. 171-190.

Zafer Toprak, "Iki dünya savasi arasi Karikatür ve Hitler," Tombak, sayi 23, Aralik 1998, s. 69-76.

Zafer Toprak, " 'Karsitliklarla' olusan ulusal kimlik ve toplumsal bellekler - Yunan Kimligi ve Ikonografya," Tombak, sayi 22, Ekim 1998, s. 23-27.

Zafer Toprak, "Demokrat Parti ve Ratip Tahir Burak," Tombak, sayi 21, Agustos 1998, s. 4-12.

Zafer Toprak, "Türkiye'de Sporun Tarihi - Spor Alemi Dergisi ve Türkiye'de Idman," Tombak, sayi 20, Haziran 1998, s. 4-9.

Zafer Toprak, "Demokrasiye Geçerken Muhalefede Gözalti - Fisler ve Fislenenler," Toplumsal Tarih, sayi 53, Mayis 1998, s. 4-9.

Zafer Toprak, "Bir muhalefetin 'Mikro' Tarihi - Antalya, 14 Nisan 1952," Toplumsal Tarih, sayi 53, Mayis 1998, s. 10-14.

Zafer Toprak, "Tesettürden Telebbüsü ya da Çarsaf veya Elbise - 'Milli Moda' ve Çarsaf, Tombak, sayi 19, Nisan 1998, s. 52-63.

Zafer Toprak, "Bahr-i Muhit'te gark olan bir vapur - Titanic 1912," Tombak, sayi 19, Nisan 1998, s. 4-5.

Zafer Toprak, "1968'i Yargilamak ya da 68 Kusagina Mersiye," Cogito, sayi 14, Bahar 1998, s. 154-159.

Zafer Toprak, "Sabiha (Zekeriya) Sertel ve Türk Feminizmi," Toplumsal Tarih, sayi 51, Mart 1998, s. 7-14.

Zafer Toprak, "Osmanli Bankasi ve Tarihten Izler," Toplumsal Tarih, sayi 50, Subat 1998, s. 15-22.

Zafer Toprak, "Akbank'in Kültür ve Sanat Etkinlikleri," Türkiyemiz, yil i7, sayi 82, Kasim 1997, s. 4-11.

Zafer Toprak, "Seyyahtan turiste - Sinaattan endüstriye," Forum, 15 Agustos 1997, yil 4 sayi 8, s. 70-73.

Zafer Toprak, "Bolsevik Ittihatçilar ve Islam Kominterni - Islam Ihtilal Cemiyetleri Ittihadi- Ittihad-i Selamet-i Islam," Toplumsal Tarih, sayi 43, Temmuz 1997, s. 6-13.

Zafer Toprak, "Edo-Tokyo Müzesi'nden Dersaadet-Istanbul Müzesi'ne, Istanbul, sayi 22, Temmuz 1997, s. 31-37.

Zafer Toprak, "Cumhuriyet'in Ilk Yillarinda Adana'da Amele Buhrani ve Amele Talimatnamesi," Toplumsal Tarih, sayi 41, Mayis 1997, s. 7-13.

Zafer Toprak, "Uluslararasi Kimlik ve Kozmopolitlik," Istanbul, sayi 20, Ocak 1997, s. 63-66.

Zafer Toprak, "Liberty-Equality-Fraternity - 'There's Whirlwind of Politics All Around,' " in The Proclamation of Freedom in Manastir 1908-1909, Istanbul, Yapi Kredi Yayincilik, 1997, s. 14-18.

Zafer Toprak, "Hürriyet-Musavat-Uhuvvet - 'Her Tarafta Bir Politika Tufani var' " içinde: Manastir'da Ilân-i Hürriyet 1908-1909, Istanbul; Yapi Kredi Yayinlari, 1997, s. 9-13.

Zafer Toprak, "Cumhuriyet Istanbulu," Istanbul'un Dört Çagi, Yapi Kredi Yayinlari, Istanbul, 1996, s. 70-75.

Zafer Toprak / Gülsün Düzenli, "Özel Dosya - Galatasaray Lisesi," Toplumsal Tarih, cilt 5, sayi 26, Subat 1996, s. 20-42.

Zafer Toprak, "1934 Trakya Olaylarinda Hükümetin ve CHF'nin Sorumlulugu," Toplumsal Tarih, sayi 34, Ekim 1996, s. 19-25.

Zafer Toprak, "Masonluk ve Tek Parti: Sütunlarin Yikilmasi - Masonluk uykuya giriyor -1935," Toplumsal Tarih, sayi 33, Eylül 1996, s. 30-35.

Zafer Toprak, "Türkiye'de Ilk Is Kanunu Teklifi: Amelenin Suret-i Istihdamina Dair Kanun Teklifi (1911), " Toplumsal Tarih, cilt 6, sayi 32, Agustos 1996, s. 6-10.

Zafer Toprak, "1946 Sendikaciligi: Sendika Gazetesi, Isçi Sendikalari, Birlikleri ve Isçi Kulüpleri," Toplumsal Tarih, cilt 6, sayi 31, Temmuz 1996, s. 19-29.

Zafer Toprak, "Sirket-i Hayriye Amele Cemiyeti ve 1925 Grevi, " Toplumsal Tarih, cilt 5, sayi 30, Haziran 1996, s. 6-14.

Zafer Toprak, "Cumhuriyet Türkiyesi'nin Damat Adaylari: Leyla Hanimi Kim Alacak," Toplumsal Tarih, cilt 5, sayi 28, Nisan 1996, s. 6-12.

Zafer Toprak, "Cumhuriyet Damat Adaylarinin (1927) Dikkatine: Hangi Kizla Evlenmeli," Toplumsal Tarih, cilt 5, sayi 27, Mart 1966, s. 6-11.

Zafer Toprak, "Tüketim Örüntüleri ve Osmanli Magazalari," Cogito, sayi 5, Yaz 1995, s. 25-28.

Zafer Toprak, "Das Einparteiensystem und der autoritare Modernismus in der Türkei zwischen den Weltkriegen," Comporativ - Macht und Geist Intellektuelle in der Zwischenkriegszeit, cilt 5, sayi 6, sayfa 119-134, 1995.

Zafer Toprak, "Aydin, Ulus-Devlet ve Populizm," Türk Aydini ve Kimlik Sorunu, der: Sabahattin Sen, Istanbul; Baglam Yayinlari, 1995, s. 39-81.

Zafer Toprak, "Tarih Yolculugunda Istanbul Borsasi, " Görüs, sayi 22, Eylül-Ekim 1995, s. 62-68.

Zafer Toprak, "Önsöz," Istanbul 1920, (ed: Clarence Richard Johnson), Istanbul; Tarih Vakfi Yurt Yayinlari, 1994, s. v-xiii.

Zafer Toprak, "Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye'de Adalet Örgütü," Cumhuriyet Dönemi Hukuk Devrimi içinde, Istanblu; Türk Hukukçu Kadinlar Dernegi Yayini, 1994, s. 33-49.

Zafer Toprak, "Cumhuriyet, Devlet ve Sanat," Bogaziçi, Sonbahar 1994, s. 47-53.

Zafer Toprak, "YMCA," Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi, cilt 7, s. 531-532.

Zafer Toprak, "Cemil Topuzlu," Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi, cilt 7, s. 296.

Zafer Toprak, "Ticaret Odalari," Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi, cilt 7, s. 269-270.

Zafer Toprak, "Sehreminleri," Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi, cilt 7, cilt 149-150.

Zafer Toprak, "Sehremaneti Mecmuasi," Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi, cilt 7, s. 149.

Zafer Toprak, "Sehremaneti," Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi, cilt 7, s. 147-149.

Zafer Toprak, "Siyasal Örgütlenmeler," Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi, cilt 7, 1994, s. 17-19.

Zafer Toprak, "Server Pasa," Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi, cilt 6, 1994, s. 535.

Zafer Toprak, "Seçimler," Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi, cilt 6, 1994, s. 482-486.

Zafer Toprak, "Robert Kolej," Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi, cilt 6, 1994, s. 335-338.

Zafer Toprak, "Razgrat Olayi," Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi, cilt 6, 1994, s. 310.

Zafer Toprak, "Nüfus," Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi, cilt 6, 1994, s. 108-111.

Zafer Toprak, "Mütareke Döneminde Istanbul," Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi, cilt 6, 1994, s. 19-23.

Zafer Toprak, "Mazhar Pasa," Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi, cilt 5, 1994, s. 312-313.

Zafer Toprak, "Lütfi Kirdar," Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi, cilt 4, 1994, s. 564-565.

Zafer Toprak, "Kemal Bey (Kara)," Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi, cilt 4, 1994, s. 519-520.

Zafer Toprak, "Hasim Iscan, " Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi, cilt 4, 1994, s. 280.

Zafer Toprak, "Istanbul Isveren Sendikalari Birligi," Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi, cilt 4, 1994, s. 226.

Zafer Toprak, "Istanbul Iktisat Kongresi (22-27 Kasim 1948), Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi, cilt 4, 1994, s. 223-225.

Zafer Toprak, "Güvenlik Hizmetleri," Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi, cilt 3, 1994, s. 457-458.

Zafer Toprak, "Fahrettin Kerim Gökay," Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi, cilt 3, 1994, s. 310-411.

Zafer Toprak, "Genelevler," Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi, cilt 3, 1994, s. 392-393.

Zafer Toprak, "Fuhus," Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi, cilt 3, 1994, s. 342-345.

Zafer Toprak, "Firinlar," Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi, cilt 3, 1994, s. 312-313.

Zafer Toprak, "Fevaid-i Osmaniye idaresi," Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi, cilt 3, 1994, s. 307.

Zafer Toprak, "Fes Boykotu," Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi, cilt 3, 1994, s. 297.

Zafer Toprak, "Esnaf (Osmanli Dönemi - Cumhuriyet Dönemi)," Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi, cilt 3, 1994, s. 212-216.

Zafer Toprak, "Borsalar," Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi, cilt 2, 1994, s. 300301.

Zafer Toprak, "Birinci Dünya Savasi'nda Istanbul," Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi, cilt 2, 1994, s. 239-242.

Zafer Toprak, "Birinci Dünya Savasi'nda Istanbul," Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi, cilt 2, 1994, s. 239-242.

Zafer Toprak, "Bir Mayis Kutlamalari," Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi, cilt 2, 1994, s. 236-238.

Zafer Toprak, "Belediye Zabitasi, " Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi, cilt 2, 1994, s. 145-148.

Zafer Toprak, "Belediye, " Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi, cilt 2, 1994, s. 137-140.

Zafer Toprak, "Baro," Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi, cilt 2, 1994, s. 58-61.

Zafer Toprak, "Bankacilik," Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi, cilt 2, 1994, s. 46-49.

Zafer Toprak, "Nationalism and Economics in the Young Turk Era (1908-1918)," in Industrialisation, Communication et Rapports Sociaux en Turquie et en Mediterranee Orientale,(eds. Jacques Thobie et Salgur Kançal) Paris; L'Harmattan, 1994, s. 260-266.

Zafer Toprak, "Dünle Bugünü Örtüstüren Tarihçilik: Kent Tarihçiligi," Kent Tarihçiligi, Istanbul; Toplu Konut Idaresi -Tarih Vakfi, 1994, s. 3-7.

Zafer Toprak, "Taksim Stadinda Mini-Olimpiyat 1922," Toplumsal Tarih, sayi 4, Nisan 1994, s. 15-18.

Zafer Toprak, "The Tourism Industry in Ottoman Times," Biannual Istanbul, Winter 1994, s. 20-23.

Zafer Toprak, "Yeni Ölçülerle 60 Yil: Arsindan metreye, okkadan kiloya," Ekonomik Yorum, 1994/3 ,Mart, s. 68-72.

Zafer Toprak, "Istanbul'da Spor: Vay Em Si Ey (YMCA) Jimnastikhaneleri," Toplumsal Tarih, sayi 2, Subat 1994, s. 8-12.

Zafer Toprak, "Cumhuriyet, Tevhid-i Tedrisat ve Robert Kolej 1923-1939," Bogaziçi Üniversitesi'nden Haberler, Ocak 1994, sayi 1, s. 11.

Zafer Toprak, "II. Mesrutiyet Dönemi'nde devlet, aile ve feminizm", Sosyo/Kültürel Degisme Sürecinde Türk Ailesi, Ankara, 1993, cilt 1, 216-227.

Zafer Toprak, "Babiali Baskini," Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi, (1993), cilt 1, s. 523-524.

Zafer Toprak, "Babiali," Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi, (1993), cilt 1, s. 519-520.

(Zafer Toprak), "Kemal Aygün," Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi, (1993), cilt 1, s. 484.

Zafer Toprak, "Aydinlatma, " Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi, (1993), cilt 1, s. 476-481.

Zafer Toprak, "Atatürk Bulvari," Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi, (1993) cilt 1, s. 382-383.

Zafer Toprak, "Arnavutköy Amerikan Kiz Koleji," Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi, (1993) cilt 1, s. 317-318.

Zafer Toprak, "Amele Teali Cemiyeti", Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi, cilt 1, 1993, 341-342.

Zafer Toprak, "Altinci Filo'yu Protesto Olaylari," Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi, (1993) cilt 1, s. 225-226.

Zafer Toprak, "Altinci Daire-i Belediye," Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi, (1993) cilt 1, s. 220-223.

Zafer Toprak, "Amele Teali Cemiyeti," Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi, (1993) cilt 1, s. 341-242.

Zafer Toprak, "Alti-yedi Eylül olaylari", Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi, cilt 1, 1993, 213-216.

Zafer Toprak, "Akay", Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi, cilt 1, 1993, 152.

Zafer Toprak, "Adalet Örgütlenmesi," Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi, (1993) cilt 1, s. 74-77.

Zafer Toprak, "Izmir in an Unpublished Monograph (1920-1921), Three Ages of Izmir - Palimpsest of Cultures, Istanbul; Yapi Kredi Yayinlari, 1993, s. 227-235.

Zafer Toprak, "Izmir in an Unpublished Monograph (1920-1921), Three Ages of Izmir - Palimpsest of Cultures, Istanbul; Yapi Kredi Yayinlari, 1993, s. 227-235.

Zafer Toprak, "Çok Islevli Pazar ve Yarinin Türkiyesi," Bogaziçi, sayi 18, Sonbahar 1993, s. 30-40.

Zafer Toprak, "Önsöz," David Fromkin, Barisa Son Veren Baris, Istanbul; Sabah Kitaplari, 1993 s. xiii-xv.

Zafer Toprak, "Tarihçiligin Alani: Denizasari Tarih," Tarih Vakfi'ndan Haberler, sayi 24, Haziran 1993, s. 6-7.

Zafer Toprak, "Tarihçiligin Alani: Çocugun Tarihi," Tarih Vakfi'ndan Haberler, sayi 23, Mayis 1993, s. 6-7.

Zafer Toprak, "Tarihçiligin Alani: Kitabin Tarihi," Tarih Vakfi'ndan Haberler, sayi 22, Nisan 1993, s. 8-9.

Zafer Toprak, "Tarihçiligin alani: Kentlerin tarihi", Tarih Vakfi'ndan Haberler, sayi 21, Istanbul, 1993, 9-10.

Zafer Toprak, "70. Yilinda Izmir Iktisat Kongresi," Görüs, Mart 1993, sayi 8, s. 64-69.

Zafer Toprak, "Tarihçiligin Alani: Amanvermezlerin, Fakabasmazlarin Tarihi," Tarih Vakfi'ndan Haberler, sayi 20, Subat 1993, s. 9-10.

Zafer Toprak, "Tarihçiligin Alani: Reklamin Tarihi," Tarih Vakfi'ndan Haberler, sayi 19, Ocak 1993, s. 7-8.

Zafer Toprak, "The Expansion of Metropolitan Societies: Development Politics and the Global City - The Case of Istanbul," Research Paper, Berliner Institut für Verglechende Sozialforschung, 1990.

Zafer Toprak, "Die Expansion metropolitaner Gesellschaften: Entwicklungspolitik und die globale Stadt - Das Beispiel Istanbul," Jahrbuch für Vergleichende Sozialforschung - 1990, Berlin; Edition Parabolis, 1992, s. 31-40.

Zafer Toprak, "Yayinlanmamis Bir Monografiden Izmir (1920-21)," Üç Izmir, der: Enis Batur, Istanbul; Yapi Kredi Yayinlari, 1992, s. 227-235.

Zafer Toprak, "Tarihçiligin Alani: Frenginin Tarihi," Tarih Vakfi'ndan Haberler, sayi 18, Aralik 1992, s. 9.

Zafer Toprak, " Tarihçiligin Alani: Meçhul Askerin Tarihi," Tarih Vakfi'ndan Haberler, sayi 17, Kasim 1992, s. 8.

Zafer Toprak, "Modernization and Commercialization in the Tanzimat Period: 1838-1875," New Perspectives on Turkey, no. 7, Spring 1992, s. 57-70.

Zafer Toprak, "`Balkanlar 1992' Semineri," Tarih Vakfi'ndan Haberler, sayi 17, Kasim 1992, s. 12.

Zafer Toprak, "Tarihçiligin Alani: Damak Tadinin Tarihi,"Tarih Vakfi'ndan Haberler, sayi 16, Ekim 1992, s. 10.

Zafer Toprak, "Tarihçiligin Alani: Jestlerin Tarihi," Tarih Vakfi'ndan Haberler, sayi 15, Eylül 1992, s. 10.

Zafer Toprak, "Tarihsel Nüfusbilim Açisindan Istanbul'un Nüfusu ve Toplumsal Topografyasi," Dünü ve Bugünüyle Toplum ve Ekonomi, Nisan 1992, Sayi 3, s. 109-120.

Zafer Toprak, "Eski Türkçe Yazinda Temel Hak ve Özgürlükler," Tarik Zafer Tunaya'ya Armagan, Istanbul; Istanbul Barosu Yayini, 1992, s. 531-555.

Zafer Toprak, "Popülizm ve Türkiye'deki Boyutlari, " Tarih ve Demokrasi - Tarik Zafer Tunaya'ya Armagan, Istanbul; Cem Yayinlari; Üniversite Ögretim Üyeleri Dernegi, 1992, s. 41-65.

Zafer Toprak, "Tarik Zafer Tunaya'nin Ardindan," Tarih ve Demokrasi - Tarik Zafer Tunaya'ya Armagan, Istanbul; Cem Yayinlari; Üniversite Ögretim Üyeleri Dernegi, 1992, s. 13-28.

Zafer Toprak, "Istanbulluya Rusya'nin Armaganlari: Harasolar," Istanbul, sayi 1, 1992, s. 72-79.

Zafer Toprak, "Sosyal Tarihin Alani ve Türkiye Gerçegi, Toplum ve Bilim, sayi 54/55 Yaz-Güz 1991, s. 77-88. (Yayin tarihi Agustos 1992)

Zafer Toprak, "Tarik Zafer Tunaya ve Cumhuriyet'i Savunmak," Tarih ve Toplum, sayi 87, Mart 1991, s. 23-27.

Zafer Toprak, "Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Sehremaneti," Türk Belediyeciligi'nde On Yil - Bildiriler ve Tartismalar, Ankara; Büyüksehir Belediyesi, 1991, s. 75-84.

Zafer Toprak, "The Family, Feminism, and the State during the Young Turk Period, 1908-1918," in Première Rencontre Internationale sur l'Empire Ottoman et la Turquie Moderne, Istanbul-Paris, Éditions ISIS, 1991, s. 441-452.

Zafer Toprak, "Cumhuriyet Ankarasi'nda Ilk Nüfus Sayimi (Tecrübe Tahriri - 1927)," Ankara Dergisi, cilt 1, sayi 2, Mayis 1991, s. 57-66

Zafer Toprak, "Cumhuriyet Ankarasi'nda Ilk Nüfus Sayimi (Tecrübe Tahriri - 1927)," Ankara Dergisi, cilt 1, sayi 2, Mayis 1991, s. 57-66

Zafer Toprak, "Bogaziçi'nin Drami," Bogaziçi, Kis 1990/91, s. 17-21.

Zafer Toprak, "Osmanli'da Alafranga Evlenme Ilanlari," Aile Yazilari - 4 - Evlilik Kurumu ve Iliskileri, Ankara; T.C. Basbakanlik Aile Arastirma Kurumu, 1990, s. 555-559.

Zafer Toprak, "The Expansion of Metropolitan Societies: Development Politics and the Global City - The Case of Istanbul," Research Paper, Berliner Institut für Verglechende Sozialforschung, 1990.

Zafer Toprak, "Milli Mücadele Günlerinde Türk-Sovyet Iliskileri," Ekonomi ve Politikada Görüs, sayi 49, Aralik 1990, s. 30-31.

Zafer Toprak, "`Anadolu'da Yeni Gün'de Kafkasya: Mustafa Kemal, Lenin ve Neriman Nerimanof," Görüs, sayi 41, Nisan 1990, s. 26-27.

Zafer Toprak, "Yasayan Türkologlar: Stanford Shaw ile Söylesi," Tarih ve Toplum, sayi 76, Nisan 1990, s. 9-10.

Zafer Toprak, "Osmanli'da `Ecnebi' Ticaret Odalari," Finans Dünyasi, Subat 1990, s. 78-81.

Zafer Toprak, "Osmanli Kambiyolari," Finans Dünyasi, Ocak 1990, s. 72-74.

Zafer Toprak, "`Milli Moda' ve Çarsaf," Bogaziçi, Kis 1989, s. 35-38.

Zafer Toprak, "Ittihat ve Terakki ve Tarik Zafer," Cumhuriyet, 16 Kasim 1989, s. 5.

Zafer Toprak, "Tanzimat Ekonomisi ve `Günah Keçisi'," Tarih ve Toplum, sayi 70, Kasim 1989, s. 21-22.

Zafer Toprak, "Tanzimat ve Çagdas Türkiye," Toplum ve Bilim, sayi 46-47, Yaz 1989-Güz 1989, s. 41-55.

Zafer Toprak, "Ali Resad, Pozitivizm ve Fransiz Devrimi," Tarih ve Toplum, sayi 68, Agustos 1989, s. 54-56.

Zafer Toprak, "Eski Türkçe Yazinimizda Fransiz Devrimi ve Temel Hak ve Özgürlükler," Yayin Dünyasinda Çerçeve - 200. yilinda Fransiz Devrimi, Temmuz-Agustos 1989, sayi 46-47, s. 13-15.

Zafer Toprak, "Mustafa Nermi ve Fransiz Ihtilâl-i Kebiri," Tarih ve Toplum, sayi 67, Temmuz 1989, s. 59.

Zafer Toprak, "Mustafa Nermi ve Fransiz Ihtilâl-i Kebiri," Tarih ve Toplum, sayi 67, Temmuz 1989, s. 59.

Zafer Toprak, "Diran Kelekyan, Fransiz Devrimi ve Mülkiye Mektebi," Tarih ve Toplum, sayi 67, Temmuz 1989, s. 39-41.

Zafer Toprak, "Kemalizm ve Islam," (kitap elestirisi), 19 Mayis 70 Yasinda, (Cumhuriyet özel eki), s. 7.

Zafer Toprak, "`Içtimai inkilap'ten `ihtilal'e," 19 Mayis 70 Yasinda, (Cumhuriyet özel eki), s. 3. 19 Mayis 1989.

Zafer Toprak, "Hobsbawm ve Türk Devrimi," Cumhuriyet, 18 Mayis 1989, s. 5.

Zafer Toprak, "II. Türk Bilim Tarihi Sempozyumu,"Tarih ve Toplum, sayi 65, Mayis 1989, s. 38-39.

Zafer Toprak, "Monetization and Commercialization in the Tanzimat Period (1838-1876)", The State and the Economy in the Ottoman and Republican Periods, içinde, der: Faruk Birtek, Istanbul; 1988.

Zafer Toprak, "Iktisat Tarihi", Türkiye Tarihi -3- Osmanli Devleti 1600-1908, yayina hazirlayan: Sina Aksin, Istanbul; Cem Yayinevi, 1988, s. 189-246.

Zafer Toprak, "Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Reklâmcilik", Bogaziçi, sayi 2, 1988, s. 22-29.

Zafer Toprak, "80. Yildönümünde `Hürriyetin Ilâni' (1908) ve `Rehber-i Ittihad'", Toplum ve Bilim, sayi 42, Yaz 1988, s.157-173.

Zafer Toprak, "Ilân-i Hürriyet ve Anadolu Osmanli Demiryolu Memurin ve Müstahdemini Cemiyet-i Uhuvvetkâranesi", Tarih ve Toplum, sayi 57, Eylül 1988, s. 45-50.

Zafer Toprak, "Türkiye Tarimi ve Yapisal Gelismeler", in Türkiye'de Tarimsal Yapilar (1923-2000), Ankara; Yurt Yayinlari / Türk Sosyal Bilimler Dernegi, 1988, s. 19-35.

Zafer Toprak ve Sevket Pamuk, in "Sunus", Türkiye'de Tarimsal Yapilar (1925-2000), Ankara; Yurt Yayinlari / Türk Sosyal Bilimler Dernegi, 1988, s. 9-18.

Zafer Toprak, "Hürriyetin Ilâni ve Ermeni Tüccarlar", Tarih ve Toplum, sayi 55, Temmuz 1988, s. 43-45.

Zafer Toprak, "Türkiye'de Toplumbilimin Dogusu", in Türk Toplumbilimcileri, cilt 2, der: Emre Kongar, Istanbul; Remzi Kitabevi, 1988, s. 13-29.

Zafer Toprak, "Osmanli-Türkiye Iktisat Tarihi Üzerine", Toplum ve Bilim, sayi 40, Kis 1988, s. 159-165.

Zafer Toprak, "Osmanli'dan Cumhuriyet Türkiyesi'ne Sendikal Gelismeler: Istanbul Umum Deniz ve Maden Kömürü Tahmil ve Tahliye Amele Cemiyeti", Toplum ve Bilim, sayi 40, Kis 1988, s. 141-153.

Zafer Toprak, "Türkiye'nin `Siyasal Iktisad'i," Cumhuriyet, 28 Nisan 1988, s. 5.

Zafer Toprak, "Osmanli'da Alafranga Evlenme Ilanlari", Tarih ve Toplum, sayi 5l, Mart 1988, s. 44-46.

Zafer Toprak, "Osmanli Kadinlari Çalistirma Cemiyeti, Kadin Askerler ve Milli Aile", Tarih ve Toplum, sayi 51, Mart 1988, s.34-38.

Zafer Toprak, "Halk Firkasi'ndan Önce Kurulan Parti: Kadinlar Halk Firkasi", Tarih ve Toplum, sayi 51, Mart 1988, s. 30-31.

Zafer Toprak, "Ömer Seyfettin ve `Sivil Toplum'", Toplum ve Bilim, Sayi 31/39, Güz 1985-Güz 1987, s. 113-127.

Zafer Toprak, "Cumhuriyet Arifesi Evlilik Üzerine Bir Anket: Görücülük mü ? Görüsücülük mü ?", Tarih ve Toplum, sayi 50, Subat 1988, s. 32-34.

Zafer Toprak, "Türk Bilgi Dernegi (1914) ve Bilgi Mecmuasi", in Osmanli Ilmi ve Mesleki Cemiyetleri, yayina hazirlayan Ekmeleddin Ihsanoglu, Istanbul; Edebiyat Fakültesi Basimevi, 1987, s. 247-254.

Zafer Toprak, "Osmanli'nin Reform Çabalari," (kitap elestirisi), Cumhuriyet, 24 Eylül 1987, s. 5.

Zafer Toprak, "Istanbul'da Amele Bayramlari: -II, Cumhuriyet'in ilk Yillari", Tarih ve Toplum, sayi 43, Temmuz 1987, s.44-47.

Zafer Toprak, "Istanbul'da Amele Bayramlari:-I- Cumhuriyet Öncesi", Tarih ve Toplum, sayi 4l, Mayis 1987, s. 35-42.

Zafer Toprak, "Istanbul'da Fuhus ve Zührevi Hastaliklar 1914-1933", Tarih ve Toplum, sayi 39, Mart 1987, s. 31-40.

Zafer Toprak, "Mesrutiyet'ten Cumhuriyet'e Müstehcen Avam Edebiyati", Tarih ve Toplum, sayi 38, Subat 1987, s. 25-28.

Zafer Toprak, "Bir Evrak-i Muzirra: Sehrah Gazetesi", Tarih ve Toplum, sayi 37, Ocak 1987, s. 45-47.

Zafer Toprak, "Kisirliga Meydan Okuyan Zanaatkâr," Yeni Gündem, sayi 13, 2-8 Haziran 1986, s. 54-55.

Zafer Toprak, "Osmanli Aydini: Münevverden Aydina Popülist Özlemler", Milliyet Sanat Dergisi, sayi 157, 1 Aralik 1986, s. 5-6.

Zafer Toprak, "70. Yildönümünde Ittihat ve Terakki'nin 1916 Kongresi", Tarih ve Toplum, sayi 33, Eylül 1986, s. 5-10; sayi 34, Ekim 1986, s. 13-16; sayi 35, Kasim 1986, s. 10-13; sayi 36, Aralik 1986,s. 15-18.

Zafer Toprak, "Türkiye'de Çagdas Tarihçilik (1908-1970)", Türkiye'de Sosyal Bilim Arastirmalarinin Gelisimi, Ankara; Türk Sosyal Bilimler Dernegi, 1986, s. 431-438.

Zafer Toprak, "Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Osmanli Ekonomisindeki Gelismeler", in 1885-1985 Türkiye Ekonomisinin 100 Yili ve Izmir ve Izmir Ticaret Odasi, Izmir; Mert Ofset, 1986, s. 22-27.

Zafer Toprak, "Tek Parti Döneminde Çalisma Yasami ve Amele Teali Cemiyeti", Düsün, Haziran 1986, s. 20-24.

Zafer Toprak, "Iktisat, Siyaset ve Ittihat ve Terakki", Düsün, Nisan 1986, s. 29-31.

Zafer Toprak, "1935 Istanbul Uluslararasi `Feminizm Kongresi' ve Baris", Düsün, Mart 1986, s. 24-29.

Zafer Toprak, "Tanzimat'ta Osmanli Sanayii", Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi, cilt V (1986), s. 1345-1347.

Zafer Toprak, "II. Mesrutiyet ve Osmanli Sanayii", Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi, cilt V (1986), s. 1348-1359.

Zafer Toprak, "Osmanli Devleti ve Sanayilesme Sorunu", Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi, cilt V (1986), s. 1340-1344.

Zafer Toprak, "Türklerin Sarlok Holmes'i Aman Vermez Avni", Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi, cilt V (1986), s. 1274-1276.

Zafer Toprak, "Osmanli'nin Son Döneminde Hirsizlar, Dolandiricilar, Yankesiciler", Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi, cilt V (1986), s. 1272-1273.

Zafer Toprak, "Tanzimat'tan Sonra Osmanli Kolluk Kuvvetleri", Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi, cilt V (1986), s. 1269-1276.

Zafer Toprak, "Mesrutiyet'te Seçimler ve Seçim Mevzuati", Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi, cilt IV (1986), s. 973-976.

Zafer Toprak, "II. Mesrutiyet Döneminde Iç Borçlanma", Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi, cilt IV (1986), s. 942-943.

Zafer Toprak, "Osmanli Devleti'nde Para ve Bankacilik", Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi, cilt III (1985), s. 760-770.

Zafer Toprak, "Milli Iktisat", Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi, cilt III (1985), s. 740-747.

Zafer Toprak, "II. Mesrutiyet Döneminde Iktisadi Düsünce", Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi, cilt III (1985), s. 635-640.

Zafer Toprak, "II. Mesrutiyet Döneminde Paramiliter Gençlik Örgütleri", Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi, cilt II (1985), s. 531-536.

Zafer Toprak, "Osmanli Devleti'nde Uluslasmanin Toplumsal Boyutu: Solidarizm", Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi, cilt II (1985), s. 377-381.

Zafer Toprak, "Osmanli Devleti'nde Korporatif Dünya Görüsü: Meslekçilik", Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi, cilt II (1985), s. 371-376.

Zafer Toprak, "1909 Cemiyetler Kanunu", Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi, cilt 1 (1985), s. 205-208.

Zafer Toprak, "II. Mesrutiyet'te Fikir Dergileri", Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi, cilt 1 (1985), s. 126-132.

Zafer Toprak, "Sosyal Politika Tarihimizin Ilk Önlemler Paketi", Toplum ve Bilim,sayi 27, Güz 1984, s. 229-237.

"Osmanli Narodnikleri:`Halka Dogru Gidenler'", Toplum ve Bilim, sayi 24, Kis 1984, s. 69-81.

Zafer Toprak, "Fikir Dergiciliginin Yüz Yili", in Türkiye'de Dergiler-Ansiklopediler (1849-1984), Istanbul; Gelisim Yayinlari, 1984, s. 13-54.

Zafer Toprak, "Ölçüler Kanunu (1931)", Yapit, sayi 47/2, Aralik-Ocak 1983/84, s. 37-43.

Zafer Toprak, "`Yüzyillik Pahalilik' Üzerine", Toplum ve Bilim, sayi 23, Güz 1983, s. 133-135.

Zafer Toprak, "La population d'Istanbul dans les premières années de la République", Travaux et Recherches en Turquie, no. 1, Collection Turcica, Paris, 1983, pp. 63-70.

Zafer Toprak, "Unutulan Kongre: 1948 Türkiye Iktisat Kongresi", Iktisat Dergisi, sayi 211-212, Haziran-Temmuz 1982, s. 37-42.

Zafer Toprak, "Almanya'ya Ilk Isçi ve Ögrenci Göçü: 1916-1918," Bilim ve Sanat, sayi 3, Mart 1981, s. 26-27.

Zafer Toprak, "Türkiye'de Korporatizmin Dogusu", Toplum ve Bilim, sayi 12, Kis 1980, s. 41-49.

Zafer Toprak, "Ahmed Cevat'in Bir Risalesi: Amele ve Köylü Kitleleri Nasil Firka Teskil Eder ?", Toplum ve Bilim, sayi 9-10, Bahar-Yazi 1980, s. 103-121.

Zafer Toprak, "Osmanli Devleti'nin Birinci Dünya Savasi Finansmani ve Para Politikasi", ODTÜ Gelisme Dergisi, 1979-1980, s. 205-238.

Zafer Toprak, "Ittihat ve Terakki'nin Paramiliter Gençlik Örgütleri", B.Ü. Beseri Bilimler Dergisi, VII (1979), s. 95-113.

Zafer Toprak, "Islâm Ihtilâl Cemiyetleri Ittihadi (Ittihad-i Selamet-i Islâm) ve Panislamizm", in Türk Arap Iliskileri: Geçmiste, Bugün ve Gelecekte, Ankara; Hacettepe Üniversitesi Yayini, 1979, s. 174-181.

Zafer Toprak, "Osmanli Sosyal Demokrat Firkasi Reisi Hasan Riza'nin bir Risalesi", Toplum ve Bilim, sayi 5, Bahar 1978, s. 88-117.

Zafer Toprak, "Cihan Harbi Yillarinda Ittihat ve Terakki'nin Iase Politikasi", B.Ü. Beseri Bilimler Dergisi, VI (1978), s. 211-225.

Zafer Toprak, "Türkiye Sosyalist Firkasi'nin bir Risalesi: Sosyalistlik Nedir", Toplum ve Bilim, sayi 1, Bahar 1977, s. 13-38.

Zafer Toprak, "Halkçilik Ideolojisinin Olusumu", in Atatürk Döneminin Ekonomik ve Toplumsal Sorunlari, Istanbul, 1977, s. 13-38.

Zafer Toprak, "Ikinci Mesrutiyet'te Solidarist Düsünce: Halkçilik", Toplum ve Bilim, sayi 1, Bahar 1977, s. 92-123.

Zafer Toprak, "`Geçis Dönemi Toplumlari Için Teorik bir Çerçeve -1-' Üzerine", Birikim, sayi 15, Mayis 1976, s. 57-61.

COURSES OFFERED

ATA 521 Political Modernization in Turkey (Fall 2004)

ATA 522 Political Modernization in Turkey-The Republican Era (Spring 2004)

ATA 683 Topics in the Financial History of Turkey (Spring 2004)

ATA 682 Topics in the Economic and Social History of Republican Turkey-Statism and Economics in Turkey 1914-1960 (Fall 2003)

ATA 522 Political Modernization in Turkey-The Republican Era Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 (Fall 2007)

ATA 641 Culture and Society in Early Republican Turkey Part 1 Part 2 (Fall 2007)

HIST 301/Koç University: Power Point Presentations: Part 1 / Part 2 (Spring 2007)

HIST 3051/Bahçeşehir University: Power Point Presentations: Part 1 / Part 2 / Part 3 (Fall 2007)

Bahçeşehir University: Power Point Presentation: Part 1 (Spring 2008)

The Making of Modern Turkey - Republican Era 2 , Part 3

HIST 207 Modern History/Koç University: Part 1 (Fall 2009)