Berna Yazıcı

Berna Yazıcı,
Doçent Doktor

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Bogazici Üniversitesi Bebek, 34342 Istanbul, Türkiye

E-posta: 
berna.yazici@boun.edu.tr

Telefon: 
+90-212-359 66 45

Faks: 
+90-212-265 80 03 (Atatürk Institute)