Doktora Tezleri

"Tezlerin özetini görmek için tez başlıklarına tıklayın."

YIL YAZAR BAŞLIK DANIŞMAN(lar)
2024 Emine Aslı Odman Perouse Ford Motor Company'nin Tophane-istanbul'daki montaj fabrikası, 1923-1944: İki savaş arasında küresel kapitalizmin coğrafyası ve otomobilizasyon Prof. Dr. Cengiz Kırlı & Prof. Dr. Çağlar Keyder
2023 Berra Zeynep Dodurka Türkiye'de Piyasasının Yeniden Yapılanması: Şeker Piyasasından Şeker Pancarı Tarımına Doç. Dr. Ziya Umut Türem
2023 Eyüp Aygün Tayşir Türkiye'de Y Kuşağı Romanlarında Aile ve Toplumsal Cinsiyet: 2006-2020 Doç. Dr. Berna Yazıcı
2023 Gamze Canlı Türkiye'de Eğitimin Muhafazakar Dönüşümü (1980-2012): Politika Süreçleri ve Güç İttifakları Doç. Dr. Ziya Umut Türem
2023 Hülya Acar-Delihüseyinoğlu Modern Türkiye'de Ermeni Okulları: Yönetimsellik, Toplum, Dayanıklılık Doç. Dr. Ziya Umut Türem
2023 Hüsamettin Onanç Maddi Olmayan Sermaye ile Türkiye'nin Yüz Yıllık Kalkınması Doç. Dr. Ziya Umut Türem & Prof. Dr. Şevket Pamuk
2023 Nur Çetiner-Plevne Bir Birlikte Yaşama Hikayesi: 1860'tan 1931'e Kıbrıs Tarihi Prof. Dr. Cengiz Kırlı
2023 Şebnem Gelmedi Türkiye'de Bilimsel Bilginin Tarihsel Gelişimi: 1930lardan 1960lara İktisat Disiplini Doç. Dr. Ziya Umut Türem & Prof. Dr. Zafer Toprak
2023 Serdar Furtuna Demografiyi ehlileştirmek: 1950 ve 1965 yılları arasında Türkiye'deki nüfus politikasının pronatalizmden antinatalizme dönüş sürecindeki aktörler, dinamikler ve olaylar Dr. Seda Altuğ
2023 Şule Chousein Hasan Bir Varoluş Hikayesi: Batı Trakya Türk-Müslüman Azınlık Köylüleri Prof. Dr. Cengiz Kırlı
2023 Zehra Ayman Güz Erken Ccumhuriyet Döneminde Doğu Vilayetlerinde Devlet Oluşumu: Halkevleri Örneği Doç. Dr. Ziya Umut Türem
2023 Zehra Şamlıoğlu-Berk Ailede Cinayet: XIX. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Kanun, Düzen ve Ceza Yargılaması Prof. Dr. Cengiz Kırlı
2022 Alp Kanzık Metropolitika: İstanbul'un raylı altyapısının politik ekonomisi Doç. Dr. Berna Yazıcı
2022 Erdal Kurğan Osmanlı'da Siyasi ve Hukuki Bilginin Sekülerleşmesi Bağlamında 'Meşrutiyet' kavramı (1860-1911) Prof. Dr. Nadir Özbek & Prof. Dr. Nurullah Ardıç