Yüksek Lisans Tezleri

Tezlerin özetini görmek için tez başlıklarına tıklayın.

YIL YAZAR BAŞLIK DANIŞMAN(lar)
2024 Ali Sami Seçkin İlerlemenin akışı: 1930ların devletçi Türkiyesi'nde Kayseri Sümerbank Tekstil Fabrikası ve Su Politikaları Dr. Irmak Ertör
2023 AHMET TALHA KARAPUNAR Yunan Hizip Çatışmaları ve Doğu Sorunu: Ioannis Velentzas'ın Hikayesi (1821-1840) Dr. Ramazan Hakkı Öztan
2023 Elif Sabah Erkul (Tüfekçi) İmparatorluktan ulus devlete: Filibeli Ali Fehmi (1871-1922) ve Muvazene Gazetesi Dr. Ramazan Hakkı Öztan
2023 Ersin Zengin 2010'lu Yıllarda Türkiye ve Suriye'de Kültürel Alanın Oluşumu Dr. Seda Altuğ
2023 Gözde Işık Jön Türkler ve Jenerasyonel Güçler Prof. Dr. Asım Karaömerlioğlu
2022 Ayşenur Alper Reformist İdealin Krizi: 1875-1876 Dönemine Dair Osmanlı Kriz Anlatılarının Eleştirisi Prof. Dr. Cengiz Kırlı
2022 Bedirhan Kır Türkiye'nin İnanç Temelli Diplomasisi: Afrika'da Diyanet İşleri Başkanlığı Prof. Dr. Aydın Babuna
2022 Doruk Engin 1957'den 1960'a Türkiye'nin Toplumsal ve Siyasi Kutuplaşması Prof. Dr. Asım Karaömerlioğlu
2022 Fikri Buber Türkiye'de Neoliberal Öznelliğin İnşası: Kişisel Gelişim Endüstrisinin Alt Alanı Olarak Koçluk Örneği Doç. Dr. Ziya Umut Türem
2022 Fuat Öztürk Kurtuluş Savaşı'nda Sebilürreşad, Hilafet ve İslam Siyasi Düşüncesi, 1918-1923 Prof. Dr. Cengiz Kırlı
2022 İsmail Şahin Dönüşen bir iç Ege köylü-madenci topluluğu: Göçmen işçilerin gözünden Soma kömür havzası Doç. Dr. Berna Yazıcı
2022 Muhammed Baykal Soğuk Savaş Türkiyesinde Türk milliyetçiliğinin İslamlaşması, 1965–1980 Prof. Dr. Asım Karaömerlioğlu
2022 Ramazan Fidan Yeni Türkiye Sinemasında Sınıfsal Karşılaşmaların Temsili Doç. Dr. Ziya Umut Türem
2022 Uğurcan Acar Yollar üzerine: Milli Mücadelede ulaşım ve lojistik (1919-1922) Dr. Ramazan Hakkı Öztan
2021 Batuhan Kahvecioğlu Hayvan Ölümleri: Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın Doğusu Dr. Irmak Ertör
2021 Çağatay Kılıç Relations between Soccer and Politics since 1990s Prof. Dr. Asım Karaömerlioğlu