Irmak Ertör

Irmak Ertör,
Doktor Öğretim Üyesi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Bogazici Üniversitesi Bebek, 34342 Istanbul, Türkiye

 

 

E-posta: 
irmak.ertor@boun.edu.tr

Telefon: 
+90 2123596645

Faks: 
+90-212-265 80 03 (Atatürk Institute)