Sevtap Demirci

Sevtap Demirci,
Profesör Doktor

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Bogazici Üniversitesi Bebek, 34342 Istanbul, Türkiye

 

 

E-posta: 
sdemirci@boun.edu.tr

Telefon: 
+90-212-3597606

Faks: 
+90-212-265 80 03 (Atatürk Institute)