Hakkı Başgüney

Hakkı Başgüney,
Doktor Öğretim Üyesi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Bogazici Üniversitesi Bebek, 34342 Istanbul, Türkiye

E-mail: 
hakki.basguney@boun.edu.tr

Phone: 
+90-212-359-65-20

Fax: 
+90-212-265 80 03 (Atatürk Institute)