Selen Akçalı

Selen Akçalı ,
Doktor Öğretim Görevlisi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Bogazici Üniversitesi Bebek, 34342 Istanbul, Türkiye

E-mail: 
selen.akcali@boun.edu.tr

Phone: 
+90-212-359-65-20

Fax: 
+90-212-265 80 03 (Atatürk Institute)