Taylan Yararcan

Taylan Yararcan,
Doktor Öğretim Görevlisi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Bogazici Üniversitesi Bebek, 34342 Istanbul, Türkiye

E-mail: 
yararcan@boun.edu.tr

Phone: 
+90-212-359 76 09

Fax: 
+90-212-265 80 03 (Atatürk Institute)