Sıkça Sorulan Sorular

Daha fazla bilgi için

Sorunuza “Sıkça Sorulan Sorular” sayfasında değinilmiyorsa, editör ile iletişime geçebilirsiniz. 

Yüksek Lisans ya da Doktora tezimi düzeltmeye göndermek zorunda mıyım?

Evet. Atatürk Enstitüsü’ndeki tüm Yüksek Lisans ve Doktora adayları tezlerinin son halini kurum-içi düzeltmeye göndermek zorundadır.

» başa dön

Yüksek Lisans ya da Doktora tezimin son hali dışındaki dokümanları da editöre gönderebilir miyim? 

Hayır. Bu durum öğrencilere sunulan kurum-içi düzeltme hizmetinin bir parçası değildir.

» başa dön

Tezimi ne zaman düzeltmeye göndermeliyim?

Tezler tüm yıl boyunca gönderilebilir.

Tezlerini Bahar Dönemi sonunda savunmayı planlayan Yüksek Lisans öğrencileri için, son teslim tarihinden önce gönderilen tez metinlerine Doktora tezleri karşısında öncelik tanınacaktır. Son teslim tarihi sonrasında düzeltmeye gönderilen metinler, halihazırda sırada bulunan Doktora tezlerinin önüne alınmayarak, Yüksek Lisans tez savunmanızın Bahar Dönemi’nde mezun olmanıza imkân verecek bir tarihte yapılması imkanını azaltacaktır. Doktor adaylarına, Yüksek Lisans tezlerinin düzeltilmesi için ayrılmış Nisan-Haziran ayları arasında tezlerini düzeltmeye göndermeleri tavsiye edilmez. Bu tarihlerde gönderilen tezler, Yüksek Lisans tezlerinin düzeltilmesi süreci tamamlandıktan sonra dikkate alınacaktır.

» başa dön

Çalışmamı hangi biçimde göndermeliyim?

Tamamlanmış metni Microsoft Word formatında ve e-mail yoluyla göndermelisiniz.

» başa dön

Tezimin bir kısmını/tamamlanmamış halini düzeltmeye gönderebilir miyim?

Hayır, tamamlanmamış işler kabul edilmeyecektir. Yüksek Lisans ve Doktora tezleri notlar, dipnotlar, kaynakça, ekler ve iç kapak kısımlarını da içerecek şekilde tamamlanmış olmalıdır. Teşekkür bölümü, tez taslağının geri kalan kısmı ile birlikte gönderilmediyse, düzenlenmeyecektir.

» başa dön

Tezim bitti ama notlar ve/veya kaynakça kısmı tamamlanmadı. Yine de düzeltmeye gönderebilir miyim?

Hayır. Alıntı kısımlarının onaylanması editörün yetkisi altındadır, bu yüzden çalışmanızı göndermeden önce tamamlamanız gerekmektedir.

Ayrıca düzeltmeye gönderilen tezler, tezin bölüme teslim sürecinin bir parçasıdır, taslak mahiyetinde değildir. Size ait olmayan bilgi ve fikirleri alıntılarken yaptığınız herhangi bir hata initihal sayılacaktır.

» başa dön

Editör tam olarak ne yapacak?

Öğrencilerin akademik çalışmalarını düzeltme sürecinin etiği, profesyonel düzeltme süreçlerinden farklıdır.

Düzeltmenin amacı, içeriğinizi savunulabilir değil okunabilir kılmaktır. Editörün yetkisi biçim, dil bilgisi, imla ve kullanım biçimleri açısından önerilerde bulunmaktır. Kelime seçimi, dilbilgisi, söz dizimi ya da argüman anlaşılmaz ise, editör bu hataları gidermek, yeniden yazmak ya da metni yeniden biçimlendirmek yerine bir soru/yorum yazacaktır.

Akademik beceri ve hazırlığınızı sınamanın bir parçası olarak; tezinizin içeriği, agümanları, yapısı, içerisindeki hesaplamalar ve teknik terminoloji tercihleriniz akademik danışmanınızla işbirliği dahilinde sizin kendi sorumluluğunuzdadır. Bu açıdan yapılan hiçbir tercih, editör tarafından sorgulanmayacak ve değiştirilmeyecektir.

Mezun adaylarının yabancı dil yeterlilik düzeyleri birbirinden farklı olduğundan, düzeltme süreci metni standard bir düzeye çekmek üzere değil, göreceli olarak iyileştirmek üzere tasarlanacaktır.

» başa dön

Editörün çalışmamı düzeltmemesi için bir sebep var mı?

Tez formatınınız  Yüksek Lisans ve Doktora Tezi Formuna uymuyorsa, editör metninizi geri gönderir ve düzeltme sırasındaki yerinizi kaybedersiniz.

 

» başa dön

Tezimin düzeltmesi ne kadar zaman alacak?

Düzeltme süresi, yazım kalitenize de bağlı olarak, bir iş günü (haftaiçi günler) başına ortalama altı bin kelime düşecek şekildedir. Sırada sizinkinden önce gelen metinler hakkında bilgi edinmek için  redaksiyon sırası listesine göz atabilirsiniz.

 

» başa dön

Düzeltmeler bana hangi formatta geri gönderilecek?

Düzeltilmiş metin yorumların, çıkarılan ve eklenen kısımların altı çizilmiş bir şekilde ve düzenlemeye kapalı PDF formatında gönderilecektir. Microsoft Word dosyaları temin edilmeyecektir.

» başa dön

Editör niçin değişiklikleri içeren Microsoft Word dosyasını temin etmiyor?

Bu durum Enstitü’nün akademik standartları sağlama yoludur. Etik olarak kendi tezinizdeki her bir kelimeden siz sorumlusunuz. Bu sebeple her düzeltmeyi dikkate almakla ve metniniz üzerindeki son düzeltmeleri yapmakla siz yükümlüsünüz.

» başa dön

Editörün yaptığı değişiklikleri beğenmezsem ne olur?

Editörün yetkisi biçim, dil bilgisi, imla ve kullanım biçimleri açısından önerilerde bulunmaktır. Bir düzeltmenin aslında tezinizin içeriğini etkilediğini düşünüyorsanız, herhangi bir düzeltme yapmayı kabul etmek ya da etmemek nihayetinde tamamıyla akademik danışmanınızla sizin seçiminizdir.

» başa dön

Tezimi akademik danışmanıma ve jüri üyelerine teslim tarihim yaklaşıyor! Düzeltmeleri nasıl zamanında bitirebilirim?

Doktara tezleri her defasında bir bölüm olarak size geri gönderilir, böylece editörle eş zamanlı olarak çalışabilirsiniz. Bununla beraber, Enstitü’nün politikası, tezinizin düzeltmeleri tamamlanana kadar tez savunmanızın tarihi için kesin planlar yapmamanız yönündedir. Daha fazla bilgi için “redaksiyon sırası listesi”ne göz atın.

 

Zaman sorunu olmayan Yüksek lisans tezleri, metnin tamamı düzeltildikten sonra tek seferde size geri gönderilecektir. Editörün takdirinde olmakla birlikte, uygun bir bitiş tarihine kadar editöre gönderilen uzun Yüksek Lisans tezleri bölüm bölüm geri gönderilebilir.

 

» başa dön

Tezimde değişiklikler yaptım. Editör yeniden bakacak mı?

Hayır. Çalışmaların tekrar düzeltmesi yapılmaz. Düzeltme süreci sonrası, metne yapılan eklemelerin ve değişikliklerin sorumluluğu sizdedir.

» başa dön

Çalışmamdaki düzeltmeleri başka kim görecek?

Düzeltilmiş metin, bilgisi dahilinde olması için akademik danışmanınıza gönderilecektir.

» başa dön

Tez savunmamın tarihini ne zaman planlayabilirim?

Enstitü’nün politikası, tezinizin düzeltmeleri tamamlanana kadar tez savunmanızın tarihi için kesin planlar yapmamanız yönündedir.

Savunma tarihinizi tahmin etmek için, metninizdeki kelime sayısını altı (6) bine bölerek editörün düzeltme süresinin yaklaşık kaç iş günü (haftaiçi günler) süreceğini bulabilirsiniz. Ardından, tezinizi jüriye dağıtmadan önce bu düzeltmeleri yapmak için birkaç haftaya ihtiyacınız olabilir. Jüri üyelerinizin tezinizi gözden geçirmek için bir haftaya -Doktora tezlerinde on (10) güne- ihtiyaçları olacaktır. Genellikle bu savunma tarihinizin, düzeltme süreci bittikten sonra üç (3) - dört (4) haftadan evvel olamayacağı anlamına gelir.

» başa dön

Biçimlendirilmiş son haldeki çalışmam hangi formatta geri verilecek?

Daha güvenilir arama sonuçları için, çalışmanın son hali ProQuest ve J-Stor - gibi  aranabilir veri havuzları(searchable repositories) ve veri tabanlarınca - ilaveten Google gibi arama motoru algoritmalarınca - kullanılabilir yer imleri ve metaveri (bookmarks and metadata) ile birlikte  arşivsel PDF (archival PDF) dosyası olarak dışa aktarılır. Bu tanımlayıcı metaveriyi dahil etmek, temelde çalışmanızı öne çıkarabilecek ve ilerletebilecek bir arama motoru optimizasyonu biçimidir.

Enstitü’ye teslim edeceğiniz ciltli nüshaları bastırırken bu arşivsel PDF kullanılmalıdır. Ayrıca Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından talep edilen dijital teslimlerde de bu format kullanılmalıdır.

» başa dön