Son Format Kontrolü

Ekonomik ve çevresel faktörler dikkate alınarak, tüm yüksek lisans ve doktora tezleri çift taraflı, yani kitap formatında basılacaktır.

Eğer güncelliğini yitirmiş olan tek taraflı şablon kullanılmışsa, tez format kontrolü sırasında değiştirilecektir.

Bir tez savunulduktan ve akademik danışman ve jüri üyeleri tarafından talep edilen tüm düzeltmeler yapılıp onaylandıktan sonra, tezin son hali basım ve cilt için onaylanmak üzere editöre sunulmalıdır.

Tezleri Teslim Etme Usulleri 

  1. Tezde gerekli tüm unsurların mevcut olduğundan ve belgenin Enstitünün Tez Formlarına göre biçimlendirildiğinden emin olun. Belgeden arşiv için bir PDF dosyası üretileceğinden, kesinlikle eksik bilgi olmamalıdır. 
  2. Tezin tamamını tek bir Microsoft Word dosyası olarak e-posta yoluyla editöre gönderin. Büyük boyutlu dosyalar ayrı dosyalar olarak gönderilebilir, ancak başlıklar ve sayfa numaraları, açıklamalı örnek tez şablonuna uygun olarak sayfada yer almalıdır.

Tez gönderildikten sonra, son biçim kontrolü genellikle üç iş günü içinde tamamlanır. Çözülmesi gereken sorunlar varsa, tezin revize edilmesi ve yeniden gönderilmesi gerekebilir. Bahar dönemi diploma törenine katılımı tehlikeye atmamak için tezinizi editöre üniversitenin mezuniyet için son teslim tarihinden önce gönderin.

Biçimlendirme onaylandıktan sonra, Enstitüye sunulmak üzere ciltlenen ve yazdırılması gerekilen kopyalardan nihai olarak arşiv için bir pdf dosyası oluşturulur ve oluşturulan bu pdf dosyası öğrenciye tekrar gönderilir. Tezin basım ve ciltlenmesi onaylandığında Enstitü Müdürü, sekreterlik ve akademik danışman(lar) da bilgilendirilir.

Daha Fazla Bilgi

Sıkça sorulan sorularda ele alınmayan herhangi bir sorunuz varsa, editörle iletişime geçebilirsiniz.

Teknik Detaylar

İşaretlenmiş PDF’ler Adobe'nin Microsoft Office için PDFMaker eklentisi kullanılarak dışa aktarılır.